Reklamačný list

Reklamačný list

 

Reklamujúci: Meno:_____________________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________
Telefón: ___________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
HurtukRastislav-Raketyxelektro, Šarišské Dravce 194, 08273 Sabinov,IČO:43013368, IČDPH:SK1075636518,

zapísaný v Živnostenskom registry: č.OŽP-1/2006/00517-2CR1, č. živnostenského registra 750-26967,
Číslo faktúry:_____________________________ Dátum predaja: ____________________________
Číslo objednávky: ___________________________________________________________________
Označenie reklamovanéhotovaru:______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Popis závady: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Obsah balenia pri predaní: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:
Oprava:Výmena:
___________________________
Dátum a podpis reklamujúceho

HurtukRastislav-Raketyxelektro, Šarišské Dravce 194, 08273 Sabinov,IČO:43013368, IČDPH:SK1075636518,

zapísaný v Živnostenskom registry: č.OŽP-1/2006/00517-2CR1, č. živnostenského registra 750-26967,
 
Web: www.petrasmoto.sk

Email: info@petrasmoto.sk

Mobil:+421907230986