Reklamačný list

Reklamačný list

 

Reklamujúci:

Meno: ____________________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________
Telefón: ___________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

Ing. Martina Hurtuková, Karpatská 6595/9, 080 01 Prešov, IČO: 51 524 503, DIČ:1078892001,

zapísaný v Živnostenskom registri: č. OZP1-2020/039878-3, č. živnostenského registra 750-55580,

Číslo faktúry:_____________________________ Dátum predaja: _______________

Číslo objednávky: _______________________________________________________________

Označenie reklamovaného tovaru:______________________________________________________

Popis závady: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Obsah balenia pri predaní: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:

Oprava:

Výmena:

 

___________________________
Dátum a podpis reklamujúceho

 Ing. Martina Hurtuková, Karpatská 6595/9, 080 01 Prešov  IČO: 51 524 503, DIČ: 1078892001,

zapísaný v Živnostenskom registri: č. OZP1-2020/039878-3, č. živnostenského registra 750-55580,
 
Web: www.petrasmoto.sk

Email: info@petrasmoto.sk

Mobil:+421 908 956 462