Reklamačný list

Reklamačný list

 

Reklamujúci:

Meno: ____________________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________
Telefón: ___________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

Rastislav Hurtuk, Pod Sordokom 2498/18, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 43013368, IČ DPH: SK1075636518,

zapísaný v Živnostenskom registri: č. OŽP-1/2006/00517-2CR1, č. živnostenského registra 750-26967,

Číslo faktúry:_____________________________ Dátum predaja: _______________

Číslo objednávky: _______________________________________________________________

Označenie reklamovaného tovaru:______________________________________________________

Popis závady: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Obsah balenia pri predaní: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:

Oprava:

Výmena:

 

___________________________
Dátum a podpis reklamujúceho

Rastislav Hurtuk, Pod Sordokom 2498/18, 082 21 Veľký Šariš,  IČO: 43013368, IČ DPH: SK1075636518,

zapísaný v Živnostenskom registri: č. OŽP-1/2006/00517-2CR1, č. živnostenského registra 750-26967,
 
Web: www.petrasmoto.sk

Email: info@petrasmoto.sk

Mobil:+421907230986